Wanneer je recht hebt op reiskosten, is dit te zien in jouw werkbriefje in de portal. Reiskosten worden vergoed door middel van een kilometervergoeding en/of kosten voor het openbaar vervoer.

Kosten openbaar vervoer
De totale kosten voor het openbaar vervoer noteer je gemakkelijk in je werkbriefje. Hierbij is het belangrijk dat je het afschrift van je gemaakte reizen bewaard. Dit afschrift mag je als alternatief ook naar jouw contactpersoon binnen Bring at Work sturen.

Kilometervergoeding
Kilometervergoedingen mag je in je werkbriefje verwerken door het start- en eindadres te noteren. De portal berekent automatisch de afgelegde kilometers.